Er is een nieuwe beschoeiing geplaatst, de tuin is opgehoogd en er is nieuw gras ingezaaid.